Színházi és filmszínész, valamint zenés színész szak

Szakképesítés megnevezése: Színházi és filmszínész szakirány
A szakképesítés OKJ száma: 5421203

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000948/2014/A001 55-212-01
Ráépülő szakképesítés: Gyakorlatos színész / Színész II.
(Iskolai rendszeren kívüli esti/hétvégi szakképzés)

KÉPZÉS KEZDÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2018. szeptember

Jelentkezni lehet az új tanévre a jelentkezes@thaliatanoda.hu email címen.

Mesterek: 

Gali László Jászai Mari díjas rendező (színészmesterség) 

Trokán Péter Jászai Mari díjas színművész (színészmesterség) 

Zsurzs Katalin rendező, színművész (színészmesterség)

Háda János színművész, rendező (színészmesterség)

Kökényessy Ágnes rendező, színművész (színészmesterség)      

Timkó Eszter színművésznő (színészmesterség)

Koncz István színművész (szinkron gyakorlat, színészmesterség)

Lux Ádám színművész (színészmesterség)  

Varga Tamás színművész (színészmesterség, szinkron)

Fehér Adrienn emerton díjas énekesnő, színésznő, ének, zenés-mesterség

Bakó Gábor vezető tánckoreográfus (tánc)

Gyöngyösi Tamás mozgásszínházi rendező, koreográfus, pedagógus, kaszkadőr (színpadi mozgás)

Farkas Zoltán (Batyu) néptánc mester (néptánc, világi táncok)

Hüse Marianna színésznő (beszédtechnika)

Jónás Andrea színésznő, énekesnő (ének, hangképzés)

Drexler Vajk korrepetítor

Fejes Szandra színésznő, énekes, (hangképzés)

Nikodém Norbert szinkronrendező (szinkron)  

Gaszner Tibor drámatörténet tanár (drámatörténet)

Gömöri V. István szinkronrendező (szinkron)   

Tantárgyak/modulok:

 • Színpadi és filmszínészi alakítás
 • Színészmesterség
 • Kamera előtti, filmszínészi játék
 • Vers-és prózamondás
 • Beszédtechnika egyéni és csoportos gyakorlata
 • Ének-és hangképzés egyéni gyakorlata
 • Színpadi mozgás-tánctréning (balett, jazz balett, néptánc, színpadi mozgás és tréning gyakorlatok, kontakt technikák, kaszkadőr elemek, vívás)
 • Színházi- és filmes- és drámai műalkotások története, elemzése, esztétikája (Jelmez- és viselettörténet, egyetemes színháztörténet, magyar színháztörténet, filmelmélet és filmesztétika, egyetemes és magyar filmtörténet)
 • Munkahelyi egészség és biztonság
 • Munkavédelmi alapismeretek
 • Munkahelyek kialakítása
 • Munkavégzés személyi feltételei
 • Munkaeszközök biztonsága
 • Munkakörnyezeti hatások
 • Munkavédelem színházi munkaterületen
 • Színházi üzem veszélyforrásai vészhelyzetei, azok elhárításai
 • Színpadi tevékenység balesetvédelmi előírásai
 • Színházi üzem kiszolgáló területeinek veszélyforrásai, balesetvédelmi előírásai
 • Foglalkoztatás I.
 • Szakmai idegennyelv
 • Foglalkoztatás II.
 • Munkajogi alapismeretek

Jelentkezési feltételek:

 • amerikai típusú fényképes önéletrajz elérhetőségekkel

A Thália Színi Tanoda OKJ színházi és filmszínész szakirányra való felvételi követelmények:

 • egy szabadon választott monológ
 • egy szabadon választott vers
 • egy szabadon választott dal
 • személyigazolvány
 • érettségi másolata

Elérhetőségek: 1134.Róbert Károly körút 49-51 "C"épület, 1. emelet / +36 70 648 3803 / thaliatanoda@gmail.com


Szakvizsgakövetelmény:

Szerepmegformálása közben használja és figyeljen a:

 • Döntésképességre.
 • Kapcsolatteremtő készségre.
 • Kommunikációs rugalmasságra.
 • Figyelem összpontosításra.
 • A megfigyelésre és önmegfigyelésre.
 • Empatikus készséggel rendelkezzen.
 • A figyelem felkeltése és megtartására.
 • A jelenet kezdetének és befejezésének fontosságára.
 • Megfigyelő- és utánzóképességre.
 • A beszéd és a mozgás összekapcsolásának képességére.
 • Szövegtudás maximális elsajátítására.
 • Hangsúlyozásra, szövegértésre.
 • A tiszta érthető beszéd alapjaira.
 • Légzéskapacitás ismeretére.
 • Térhez igazodó beszéd alkalmazására.
 • Az emelt hangvétel ismeretére.
 • A mássalhangzók és magánhangzók pontos ejtésére.
 • A kérdezés helyes magyar hangsúlyára, hanglejtésére.
 • Arc, tekintet, mimikai játék megfelelő használatára.
 • Prózai szövegben is a ritmusérzék/tempó és az idő észlelésére való érzékre.
 • Hétköznapi tevékenységek és gesztusok hiteles megformálására.
 • A képzelet és az emlékezet szerepének fontosságára.
 • Egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére.
 • Egyszerű mozgáselemek összekapcsolására.
 • Tárgyjátékok, tárgyak használatára.
 • A tér használata és abban való tájékozódási képességre.
 • A hang tulajdonságainak ismeretére (mélység, magasság).
 • Légző kapacitás, hangképzés, artikulációs képességre.
 • A gondolatok és érzelmek pontos kifejezésére.
 • Szavak nélküli közlések jelentőségére.
 • Előadói mozgáskészségre.
 • a feszültség élményére és fogalmára.
 • Figyelemösszpontosító/koncentráció képességre.
 • Látott vagy hallott történetek, jelenetek felidézésére.
 • Adekvát metakommunikációra.
 • Irányíthatóságra.
 • Interperszonális rugalmasságra.
 • Emlékezőképesség és ismeretmegőrzés.