Színházi és filmszínész szakmairány

Szakképesítés megnevezése: OKJ gyakorlatos színész Színházi és filmszínész szakmairány
A szakképesítés OKJ száma: 5421203

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000948/2014/A001 55-212-01
Ráépülő szakképesítés: Színész II.
(Iskolai rendszeren kívüli esti/hétvégi szakképzés)

A képzésre jelentkezni a:

jelentkezes@thaliatanoda.hu

email címen lehet

Mesterek: 

Gali László Jászai Mari díjas rendező (színészmesterség, osztályfőnök) 

Trokán Péter Jászai Mari díjas színművész (színészmesterség) 

Sztarenki Pál rendező, színművész (színészmesterség, osztályfőnök)

Zsurzs Katalin rendező, színművész (színészmesterség, osztályfőnök)

Háda János színművész, rendező (színészmesterség, osztályfőnök)

Kökényessy Ágnes rendező, színművész (színészmesterség, osztályfőnök)   

Gyuriska János színművész (színészmesterség, osztályfőnök)

Timkó Eszter színművésznő (színészmesterség, osztályfőnök)

Koncz István színművész (szinkron gyakorlat, színészmesterség, osztályfőnök)

Lux Ádám színművész (színészmesterség)  

Varga Tamás színművész (színészmesterség, szinkron)

Fehér Adrienn emerton díjas énekesnő, színésznő, ének, zenés-mesterség

Bakó Gábor vezető tánckoreográfus (tánc)

Gyöngyösi Tamás mozgásszínházi rendező, koreográfus, pedagógus, kaszkadőr (színpadi mozgás, osztályfőnök)

Farkas Zoltán (Batyu) néptánc mester (néptánc, világi táncok)

Hüse Marianna színésznő (beszédtechnika)

Jónás Andrea színésznő, énekesnő (ének, hangképzés)

Drexler Vajk korrepetítor

Fejes Szandra színésznő, énekes, (hangképzés)

Nikodém Norbert szinkronrendező (szinkron)  

Walla Ervin (szinkron gyak. vezető)

Gaszner Tibor drámatörténet tanár (drámatörténet)

Gömöri V. István szinkronrendező (szinkron)   

Tantárgyak/modulok:

 • Színpadi és filmszínészi alakítás
 • Színészmesterség
 • Kamera előtti, filmszínészi játék
 • Vers-és prózamondás
 • Beszédtechnika egyéni és csoportos gyakorlata
 • Ének-és hangképzés egyéni gyakorlata
 • Színpadi mozgás-tánctréning (balett, jazz balett, néptánc, színpadi mozgás és tréning gyakorlatok, kontakt technikák, kaszkadőr elemek, vívás)
 • Színházi- és filmes- és drámai műalkotások története, elemzése, esztétikája (Jelmez- és viselettörténet, egyetemes színháztörténet, magyar színháztörténet, filmelmélet és filmesztétika, egyetemes és magyar filmtörténet)
 • Munkavédelmi alapismeretek
 • Munkavédelem színházi munkaterületen
 • Színpadi tevékenység balesetvédelmi előírásai
 • Foglalkoztatás I.
 • Szakmai idegennyelv
 • Foglalkoztatás II.
 • Munkajogi alapismeretek

felvételi követelmények:

 • egy szabadon választott monológ
 • egy szabadon választott vers
 • egy szabadon választott dal
 • érettségi másolata
 • orvosi alkalmassági

Címünk: Budapest, 1134. Róbert Károly körút 49-51 "C"épület, 1 emelet

+36 70 648 3803 / jelentkezes@thaliatanoda.hu


Szakvizsgakövetelmény:

Szerepmegformálása közben használja és figyeljen a:

 • Döntésképességre.
 • Kapcsolatteremtő készségre.
 • Kommunikációs rugalmasságra.
 • Figyelem összpontosításra.
 • A megfigyelésre és önmegfigyelésre.
 • Empatikus készséggel rendelkezzen.
 • A figyelem felkeltése és megtartására.
 • A jelenet kezdetének és befejezésének fontosságára.
 • Megfigyelő- és utánzóképességre.
 • A beszéd és a mozgás összekapcsolásának képességére.
 • Szövegtudás maximális elsajátítására.
 • Hangsúlyozásra, szövegértésre.
 • A tiszta érthető beszéd alapjaira.
 • Légzéskapacitás ismeretére.
 • Térhez igazodó beszéd alkalmazására.
 • Az emelt hangvétel ismeretére.
 • A mássalhangzók és magánhangzók pontos ejtésére.
 • A kérdezés helyes magyar hangsúlyára, hanglejtésére.
 • Arc, tekintet, mimikai játék megfelelő használatára.
 • Prózai szövegben is a ritmusérzék/tempó és az idő észlelésére való érzékre.
 • Hétköznapi tevékenységek és gesztusok hiteles megformálására.
 • A képzelet és az emlékezet szerepének fontosságára.
 • Egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére.
 • Egyszerű mozgáselemek összekapcsolására.
 • Tárgyjátékok, tárgyak használatára.
 • A tér használata és abban való tájékozódási képességre.
 • A hang tulajdonságainak ismeretére (mélység, magasság).
 • Légző kapacitás, hangképzés, artikulációs képességre.
 • A gondolatok és érzelmek pontos kifejezésére.
 • Szavak nélküli közlések jelentőségére.
 • Előadói mozgáskészségre.
 • a feszültség élményére és fogalmára.
 • Figyelemösszpontosító/koncentráció képességre.
 • Látott vagy hallott történetek, jelenetek felidézésére.
 • Adekvát metakommunikációra.
 • Irányíthatóságra.
 • Interperszonális rugalmasságra.
 • Emlékezőképesség és ismeretmegőrzés.