5421203 gyakorlatos színész, 5521201 színész (Színházi és filmszínész szakmairány)


5421203 OKJ gyakorlatos színész Színházi és filmszínész szakmairány (960 óra)

Ráépülő szakképesítés: 5521201 Színész (480 óra)

(Iskolai rendszeren kívüli szakképzés)

Még lehet jelentkezni a budapesti Thália Tanoda OKJ SZÍNÉSZ képzésünkre!

OKJ 54 212 03 -as azonosító számú GYAKORLATOS SZÍNÉSZ (színházi és filmszínész szakmairány)

A képzésre jelentkezni a:

jelentkezes@thaliatanoda.hu

email címen lehet.

Nyilvántartásba-vételi szám: E-000948/2014

Mesterek: 

Gali László Jászai Mari díjas rendező (színészmesterség, osztályfőnök)

Zsurzs Katalin rendező, színművész (színészmesterség, osztályfőnök)

Háda János színművész, rendező (színészmesterség, osztályfőnök)

Kökényessy Ági rendező, színművész (színészmesterség, osztályfőnök)

Koncz István színművész (szinkron gyakorlat, színészmesterség, osztályfőnök)

Jámbor József színművész (szinkron gyakorlat, színészmesterség, osztályfőnök)

Pozsgai Zsolt rendező (színészmesterség, osztályfőnök)

Avedikián Viktória operaénekes (hangképzés)

Bakó Gábor vezető tánckoreográfus (tánc)

Drexler Vajk korrepetítor

Farkas Zoltán (Batyu) néptánc mester (néptánc, világi táncok)

Fehér Adrienn emerton díjas énekesnő, színésznő, ének, zenés-mesterség

Gaszner Tibor drámatörténet tanár (drámatörténet)

Gyöngyösi Tamás mozgásszínházi rendező, koreográfus, pedagógus, kaszkadőr (színpadi mozgás, osztályfőnök)

Hüse Marianna színésznő (beszédtechnika)

Kerék Judit operaénekes (hangképzés)

Lemesánszky Mónika balettpedagógus (tánc)

Lux Ádám színművész (színészmesterség)

Rab László pantomim művész (tánc)

Schwimmer János operaénekes, színész (ének)

Sinkó Réka színész, táncos, koreográfus (tánc)

Sztarenki Pál rendező, színművész (színészmesterség)

Várady Mária színésznő (beszédtechnika)

Walla Ervin zeneszerző, zenész, színész (szinkron gyak. vezető)

Tantárgyak/modulok:

 • Színpadi és filmszínészi alakítás
 • Színészmesterség
 • Kamera előtti, filmszínészi játék
 • Vers-és prózamondás
 • Beszédtechnika egyéni és csoportos gyakorlata
 • Ének-és hangképzés egyéni gyakorlata
 • Színpadi mozgás-tánctréning (balett, jazz balett, néptánc, színpadi mozgás és tréning gyakorlatok, kontakt technikák, kaszkadőr elemek, vívás)
 • Színházi- és filmes- és drámai műalkotások története, elemzése, esztétikája (Jelmez- és viselettörténet, egyetemes színháztörténet, magyar színháztörténet, filmelmélet és filmesztétika, egyetemes és magyar filmtörténet)
 • Munkavédelmi alapismeretek
 • Munkavédelem színházi munkaterületen
 • Színpadi tevékenység balesetvédelmi előírásai
 • Foglalkoztatás I.
 • Szakmai idegennyelv
 • Foglalkoztatás II.
 • Munkajogi alapismeretek

felvételi követelmények:

 • két szabadon választott monológ
 • három szabadon választott vers
 • két szabadon választott dal
 • érettségi másolata
 • orvosi alkalmassági

Címünk: Budapest, 1134. Róbert Károly körút 49-51 "C"épület, 1 emelet

+36 70 648 3803 / jelentkezes@thaliatanoda.hu


Szakvizsgakövetelmény:

Szerepmegformálása közben használja és figyeljen a:

 • Döntésképességre.
 • Kapcsolatteremtő készségre.
 • Kommunikációs rugalmasságra.
 • Figyelem összpontosításra.
 • A megfigyelésre és önmegfigyelésre.
 • Empatikus készséggel rendelkezzen.
 • A figyelem felkeltése és megtartására.
 • A jelenet kezdetének és befejezésének fontosságára.
 • Megfigyelő- és utánzóképességre.
 • A beszéd és a mozgás összekapcsolásának képességére.
 • Szövegtudás maximális elsajátítására.
 • Hangsúlyozásra, szövegértésre.
 • A tiszta érthető beszéd alapjaira.
 • Légzéskapacitás ismeretére.
 • Térhez igazodó beszéd alkalmazására.
 • Az emelt hangvétel ismeretére.
 • A mássalhangzók és magánhangzók pontos ejtésére.
 • A kérdezés helyes magyar hangsúlyára, hanglejtésére.
 • Arc, tekintet, mimikai játék megfelelő használatára.
 • Prózai szövegben is a ritmusérzék/tempó és az idő észlelésére való érzékre.
 • Hétköznapi tevékenységek és gesztusok hiteles megformálására.
 • A képzelet és az emlékezet szerepének fontosságára.
 • Egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére.
 • Egyszerű mozgáselemek összekapcsolására.
 • Tárgyjátékok, tárgyak használatára.
 • A tér használata és abban való tájékozódási képességre.
 • A hang tulajdonságainak ismeretére (mélység, magasság).
 • Légző kapacitás, hangképzés, artikulációs képességre.
 • A gondolatok és érzelmek pontos kifejezésére.
 • Szavak nélküli közlések jelentőségére.
 • Előadói mozgáskészségre.
 • a feszültség élményére és fogalmára.
 • Figyelemösszpontosító/koncentráció képességre.
 • Látott vagy hallott történetek, jelenetek felidézésére.
 • Adekvát metakommunikációra.
 • Irányíthatóságra.
 • Interperszonális rugalmasságra.
 • Emlékezőképesség és ismeretmegőrzés.