MOLNÁR FERENC - LILIOM


MOLNÁR FERENC: LILOM

Rendezte: Gali László 

Molnár Ferenc: Liliom című darabjának élő, közvetlen élményalapja volt. Sokat járt barátaival a Ligetben a mutatványos bódék között, és felfigyelt egy "betyár nevű ligeti betyár" kikiáltó, közönség-csalogató figurára.


"Évődő, komiszkodó alak volt." Piszkos fekete kalapot hordott, libatollat tűzve melléje.....Ez az én emberem ott a vurstlinál naphosszat egy dalt énekelt verklivel, melynek minden strófája így végződött:

"....Liliom, de Liliom, de Liliom......"


Később a Pesti Naplóban felidézte a kikiáltó alakját - mesében. Kísérő szöveget is írt hozzá:

"Ez a mese arra való, hogy özvegyasszonyok altassák el vele kisgyermekeiket, vagy jó gyerekek altassák el vele öreg és fáradt szüleiket. A mesét szép csöndben, folyékonyan kell mondani, az elejét élénken, mintha igaz volna. A végét pedig már lassabban és halkan, hogy mire vége szakad, aludjék el, akinek mesélték."


Az altató mese


A Ligetben, az egyik bódéban volt egy furcsa ember. Úgy hívták, hogy Závóczky. Ez a Závóczky nagy csirkefogó volt, mindenkit bántott, sokat megvert, néhányat meg is szúrt késsel; lopott, csalt, rabolt; de azért nagyon jó fiú volt , s a felesége nagyon szerette. 

Mert a felesége egyszerű kis cseléd volt, aki 17 éves koráig zsidóknál szolgált, s akkor egy vasárnapon, mikor kimenője volt, a Ligetben megismerte Závóczkyt, akin kétszínű nadrág volt: fele sárga, a másik szára piros. A hajában csirketoll volt, a csirketollra spárga volt kötve, a spárga vége a zsebébe ért, és Závóczky megráncigálta a spárgát, hogy a csirketoll mozogjon a fején. Ezen mindenki sokat nevetett, és a legszebb cselédek arra a ringlispilre szállottak, amelyiken Závóczky ezt a tréfát űzte. Az egyszerű kis cseléd itt ismerte meg Závóczkyt, és vele maradt egész nap, s bár tíz órára otthon kellett volna lenni, még 11-kor se ment haza, egész éjjel a Ligetben maradt, másnap pedig már nem mert hazamenni. 

Azontúl a tollas fejű fiúnál maradt, soha többé nem ment cselédnek, és olyan jó volt, és szelíd volt, és olyan szép kis cseléd volt, hogy Závóczky elvitte a hivatalba és feleségül vette.......


/Molnár Ferenc/